Hva er Scientologi?

Også i år holdt jeg en forelesning ved Menighetsfakultetet ved UiO. En gruppe studenter skulle skrive artikler om Scientologi, og jeg ble invitert som en kilde for deres arbeide. Studentene hadde allerede besøkt Scientologikirken i Oslo. De stilte med åpent sinn og flere gode spørsmål. Det ble en to timers forelesning som dekket alle nivåene i Scientologi med detaljer fra hele “Broen til Total Frihet” – fra Diantetikk og engrammer til Purification Rundown, Clear, OT-nivåene, Xenu, eksorsisme og OT 8. De fikk høre min historie, om hvordan jeg kom inn i Scientologi og hvorfor jeg gikk ut. Flere andre viktige elementer ble dekket i løpet av de to timene. Du kan se hele forelesningen her: